• "I z kamení, které ti někdo nahrnul do cesty, můžeš postavit katedrálu.“

  Viktor Emanuel Frankl

 • S čím mohu pomoci?

  Nabízím odbornou pomoc v těchto oblastech:

  Deprese, úzkosti

  Stres, vyčerpání a vyhoření

  Dlouhotrvající smutek, strachy, úzkosti, závislosti

  Pocity bezesmyslnosti, prázdnoty, osamělosti

  Vyrovnávání se s náročnými životními situacemi

  Vztahy a komunikace

  Problémy v komunikaci a ve vztazích

  Nastavování zdravých hranic

  Neadekvátní reakce na každodenní situace

  Příliš velké nároky a očekávání

  Problémy se sexualitou a přijetím vlastního těla

   

  Sebedůvěra, sebehodnota

  Pocity méněcennosti a nejistoty

  Nedostatek sebedůvěry

  Neschopnost žít svůj život podle vlastních hodnot a představ

  Dlouhodobá nespokojenost v životě a nespokojenost se sebou samým

  Psychosomatické potíže

  Sebepoznání a seberozvoj

  Smysluplné směřování vlastního života

  Nedostatek vnitřní invence, neschopnost tvořit (kreativně či ve smyslu utváření vlastního života)

   

  Rozvoj kreativity, tvořivosti a fantazie

 • Individuální psychoterapeutické poradenství

  Ve své soukromé praxi pracuji s lidmi, kteří se ocitli v obtížných životních situacích, dlouhodobě se necítí dobře a touží po úlevě a změně. Pracuji s těmi, kdo nerozumí sami sobě nebo nevědí, jak ven z kruhu, ve kterém se točí.

   

  Snažím se respektovat míru otevřenosti a individuální požadavky, se kterými klient na konzultaci přichází a snažím se brát v úvahu i jeho jedinečný pohled na život. Společně pak řešíme konkrétní problémové situace a pokud je to třeba, díváme se, kde se v minulosti jeho život zamotal či se pravidelně zamotává - a především, jak ho opět rozmotat a dostat do rovnováhy.

   

  Jsem průvodkyní tomu, kdo opakovaně prožívá těžké emoce, kdo trpí potížemi ve vztazích či nedostatkem sebedůvěry. Setkávám se s lidmi, kteří jsou z různých příčin dlouhodobě vyčerpaní a přetížení a celkově jsou se svým životem a jeho směřováním nespokojení. Orientuji se v úzkostech různého druhu, umím rozeznat symptomy deprese a snažím se být trpělivou průvodkyní ve zvládání života s touto náročnou diagnózou. Nabízím pomoc tomu, kdo se cítí být dlouhodobě pod tlakem (v mateřství, při studiu, v rodině či zaměstnání), nebo tomu, kdo ztratil smysl života, smysl každodenních povinností a radostí.

   

  Pomáhám svým klientům v bezpečném a důvěrném prostředí vytvořit si podmínky pro nalezení cesty k sobě samému, ke svému nitru, k vlastní jedinečnosti. Mým velkým přáním je, aby moji klienti měli chuť převzít svůj život do vlastních rukou a nenechali se vláčet okolnostmi života či druhými lidmi - aby pocítili, že jejich život je hodnotný, stejně tak, jako oni sami.

   

  Hluboce si vážím každého, kdo se rozhodne přijít na terapii se snahou začít přetvářet svůj život. Jsem si totiž vědoma toho, že jde mnohdy o nelehké rozhodování. Nicméně věřím, že cesta sebezkušenosti v terapii může být výjimečnou cestou k objevení sebe sama.

 • Kdo jsem?

  Arteterapeutka, psychoterapeutka a výtvarná pedagožka.

  Jsem absolventkou Systematického dvouletého kurzu v artefiletice a arteterapii (PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. a Mgr. Jan Bažant) a dvouletého Kurzu ve Skupinové arteterapii (Dipl. KT Beate Albrich). Šest let jsem pracovala v neziskové organizaci Letní dům, jejímiž klienty jsou děti a mladí lidé s nařízenou ústavní výchovou.

   

  Po absolvování pětiletého Psychoterapeutického výcviku v
  Logoterapii a existenciální analýze
  (PhDr. Dana Krausová a Mudr. Irena Zvánovcová, výcvik je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví a splňující kritéria Evropské psychoterapeutické asociace pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody) se věnuji dospělým klientům v soukromé psychoterapeutické praxi. Pravidelně vedu
  sebepoznávací a prožitkové ARTE ateliéry (skupinová arteterapie a artefiletika).

   

  Jsem členem České arteterapeutické asociace, členem Společnosti pro Logoterapii a Existenciální analýzu a kandidátním členem České asociace pro psychoterapii.

 • Ceník a podmínky

  800 Kč/ 50 minut 

  Individuální poradenství - osobní setkání nebo online (Skype, Meet)

  Úhrada je možná hotově na místě nebo před setkáním na číslo účtu 51-2293390207/0100.

   

  Domluvený termín setkání je pro obě strany závazný. Zrušení je možné nejpozději do 19 hodin předchozího dne. Pokud klient sezení zruší později, je mu účtován storno poplatek 500 Kč.

   

  Jsem vázána mlčenlivostí o všem, co během rozhovorů proběhne a řídím se etickým kodexem psychoterapeutické profese.

 • Skupinová arteterapie a artefiletika

  Sebepoznávací tvořivé ateliéry

  Fenomenologická arteterapie...

  Je mi blízká arteterapie vycházející z fenomenologie, založena na procesu vzniku díla a na zpětném pohledu (reflexi) na tento kreativní proces. Jsem ovlivněna artefiletikou Jana Slavíka, proto upřednostňuji verbální, písemnou či expresivní reflexi díla před jeho analýzou a diagnostikou.

   

  Výtvarná tvorba je přístupná každému z nás. Odráží se v ní naše já a naše aktuální nastavení. Ráda pohlížím na proces vzniku výtvarného díla i na finální artefakt v symbolické rovině, díky níž je možné sledovat paralely s naším životem. Díky výtvarnému tvoření můžeme nahlížet do světa našich snů, hodnot, postojů a očekávání. A především se kotvit do "tady a teď", zapojovat a rozvíjet naší fantazii a nevědomé vnitřní procesy.

  Obnovení vnitřního dialogu...

  Tvořením přicházíme do kontaktu sami se sebou, se svým aktuálním vnitřním nastavením. Obnovujeme tolik důležitý vnitřní dialog a napojujeme se na své zdroje, na svůj vnitřní (svobodný) svět plný kreativity a fantazie.

   

  Často se setkávám s lidmi, kteří mají svou kreativitu potlačenou a zablokovanou ("Neumím malovat, neumím kreslit..."). Snažím se druhé vést k tomu, aby sami pochopili, že výtvarné tvoření může být radostí, odreagováním a smysluplně stráveným časem, aniž by nutně musel vzniknout "hezký" obrázek.

  Čas pro zastavení se...

  Cílem tvořivých setkávání, které nabízím, je krom sebepoznání i prolomení tohoto bloku a postupný návrat k vlastní kreativitě.

   

  Skupinová tvořivá setkávání jsou určena všem, kdo rádi tvoří (nebo se chystají s tvorbou začít) a chtějí poznat sami sebe. Věřím, že i "pouhé" výtvarné tvoření je často lékem k mnoha životním neduhům či k obnovení životní radosti!

  Zastavit se, věnovat čas sobě a tvořit...

 • Prožitkové sebepoznávací ateliéry

  Termíny a nabídka pro rok 2022

  Henna a jóga

  Laskavá péče o tělo i duši pomocí henny a jógy

  Budeme se ladit na přítomný okamžik, v jemných jógových ásanách se citlivě a účinně protáhneme a postupně se naladíme na své tělo a sebe samé. Skrze relaxaci a následnou imaginaci se přeneseme do světa symbolů a zvířat, které nám budou inspirací pro následné malování hennou. Obrázek vydrží na těle cca 1 až 2 týdny a malování je vskutku magické a pečující. Večer se ponese v duchu příjemné vůně, hudby, inspirace a hýčkání.

   

  17. 12. 2021/ 18 - 21 hodin, 800 Kč

  Obsazeno

  To jsem já...

  Sebepoznávací tvořivé ateliéry

  5. února - VZTAHY

  26. února - ROLE

  2. dubna - ZDROJE

   

  Tvořivá setkávání prodchnutá arteterapií, vůní kávy i esenciálních olejů, setkání plná uvědomění, prožitků a sdílení... Barevná setkávání která uzdravují a obohacují. 

   

  Ráda bych vám opět nabídla možnost být v bezpečném, příjemném a inspirujícím prostředí sama se sebou a pro sebe a stejně tak s druhými.

   

  13 - 18 hodin, 880 Kč/Obsazeno

 • Blog

  duševní zdraví, psychoterapie, arteterapie

  Co je artefiletika? Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy,...
  Terapeutický směr, ve kterém pracuji, vychází z EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY A. Längleho a LOGOTERAPIE V...
 • Kontakt a objednání

  Individuální konzultace nabízím v obci Ohrobec - Károv (30 minut MHD či autem z centra Prahy) nebo online.

  Objednat se můžete přes online formulář, emailem nebo telefonicky.

  Na Širokém III, Ohrobec - Károv
  IČO: 88115232
  +420 775 335 708
Všechny příspěvky
×