• NAJÍT SEBE...

  Podpořím Vás v nalezení stability, harmonie a autentického svobodného prožívání vlastního života.
   

 • Nabízím odbornou pomoc v těchto oblastech:

  Stres, deprese, vyčerpání a vyhoření

  Dlouhotrvající smutek, strachy, úzkosti

  Pocity bezesmyslnosti, prázdnoty, osamělosti

  Pocity méněcennosti a nejistoty

  Nedostatek sebedůvěry

  Problémy v komunikaci a ve vztazích

  Problémy se sexualitou a přijetím vlastního těla

  Závislosti (internet, nakupování, alkohol...)

  Vyrovnávání se s náročnými životními situacemi

  Neadekvátní reakce na každodenní situace

  Příliš velké nároky a očekávání (od sebe i druhých)

  Psychosomatické potíže, chronické nemoci a fyzické bolesti

  Ženství, mateřství, výchova dětí

  ...

  Neschopnost žít svůj život podle vlastních hodnot a představ

  Dlouhodobá nespokojenost v životě, nespokojenost se sebou samým

  ...

  Sebepoznání a seberozvoj

  Hledání odpovědí na otázky po smysluplném směřováním vlastního života

  Nedostatek vnitřní invence, neschopnost tvořit (kreativně či ve smyslu utváření vlastního života)

  Rozvoj kreativity, tvořivosti a fantazie

 • Individuální psychoterapeutické poradenství

  Ve své soukromé praxi pracuji s lidmi, kteří se ocitli v obtížných životních situacích, dlouhodobě se necítí dobře a touží po úlevě a změně. Pracuji s těmi, kdo nerozumí sami sobě nebo nevědí, jak ven z kruhu, ve kterém se točí.

   

  Vždy respektuji míru otevřenosti a individuální požadavky, se kterými klient na konzultaci přichází a snažím se brát v úvahu jeho jedinečný pohled na život. Společně pak řešíme konkrétní problémové situace a pokud je to třeba, díváme se, kde se v minulosti jeho život zamotal či se pravidelně zamotává - a především, jak ho opět rozmotat a dostat do rovnováhy.

   

  Jsem průvodkyní tomu, kdo opakovaně prožívá těžké emoce, kdo trpí složitostmi a potížemi ve vztazích či nedostatkem sebedůvěry. Setkávám se s lidmi, kteří jsou z různých příčin dlouhodobě vyčerpaní a přetížení a celkově jsou se svým životem a jeho směřováním nespokojení. Orientuji se v úzkostech různého druhu, umím rozeznat symptomy deprese a jsem trpělivou průvodkyní ve zvládání života s touto náročnou diagnózou. Nabízím pomoc tomu, kdo se cítí být dlouhodobě pod tlakem (v mateřství, při studiu, v rodině či zaměstnání), nebo tomu, kdo ztratil smysl života, smysl každodenních povinností a radostí.

   

  Pomáhám svým klientům v bezpečném a důvěrném prostředí vytvořit si podmínky pro nalezení cesty k sobě samému, ke svému nitru, k vlastní jedinečnosti. Mým velkým přáním je, aby moji klienti měli chuť převzít svůj život do vlastních rukou a nenechali se vláčet okolnostmi života či druhými lidmi - aby pocítili, že jejich život je hodnotný, stejně tak, jako oni sami.

   

  Hluboce si vážím každého, kdo se rozhodne přijít na konzultaci se snahou začít přetvářet svůj život. Jsem si totiž vědoma toho, že jde mnohdy o nelehké rozhodování. Nicméně věřím, že cesta sebezkušenosti v terapii může být výjimečnou cestou k objevení sebe sama.

 • Sebepoznávací tvořivé ateliéry

  skupinová arteterapie & artefiletika

  Výtvarná tvorba je (více či méně) přístupná každému z nás. Odráží se v ní naše já a naše aktuální nastavení. Ráda pohlížím na proces vzniku výtvarného díla i na finální artefakt v symbolické rovině, díky níž je možné sledovat paralely s naším životem. Díky výtvarným aktivitám můžeme nahlížet do světa našich snů, hodnot, postojů a očekávání. 

   

  Tvořením přicházíme do kontaktu sami se sebou, se svým aktuálním vnitřním nastavením. Obnovujeme tolik důležitý vnitřní dialog a napojujeme se na své zdroje, na svůj vnitřní (svobodný) svět plný kreativity a fantazie.

   

  Je mi blízká arteterapie vycházející z fenomenologie, založena na procesu vzniku díla a na zpětném pohledu (reflexi) na tento kreativní proces. Jsem velmi ovlivněna artefiletikou Jana Slavíka, proto upřednostňuji verbální, písemnou či expresivní reflexi díla před jeho analýzou a diagnostikou.

  Často se setkávám s lidmi, kteří mají svou kreativitu potlačenou a zablokovanou ("Neumím malovat, neumím kreslit..."). Snažím se druhé vést k tomu, aby sami pochopili, že výtvarné tvoření může být radostí, odreagováním a smysluplně stráveným časem, aniž by nutně musel vzniknout "hezký" obrázek. Cílem tvořivých setkávání je krom sebepoznání i prolomení tohoto bloku a postupný návrat k vlastní kreativitě. Skupinová tvořivá setkávání jsou určena všem, kdo rádi tvoří (nebo vždy chtěli tvořit, ale nevědí, jak začít) a chtějí poznat sami sebe. Věřím, že i "pouhé" výtvarné tvoření (kreslení, malování, modelování apod.) je často lékem k mnoha životním neduhům či k obnovení životní radosti.

  Zastavit se, věnovat čas sobě a tvořit...

 • Aktuální nabídka sebepoznávacích Ateliérů

  Termíny a nabídka pro rok 2021

  Pečující večery s hennou...

  Ohrobec - Károv, Ateliér Na Chatě

  Laskavá péče o tělo i duši pomocí henny a jógy

   

  Budeme se ladit na přítomný okamžik, v jemných jógových ásanách se citlivě a účinně protáhneme a postupně se naladíme na své tělo a sebe samé. Skrze relaxaci a následnou imaginaci se přeneseme do světa symbolů a zvířat, které nám budou inspirací pro následné malování hennou. Obrázek vydrží na těle cca 1 až 2 týdny a malování je vskutku magické a pečující. Večer se ponese v duchu příjemné vůně, hudby, inspirace a hýčkání.

   

  24. 9. 2021/ 18 - 21 hodin, 700 Kč

  To jsem já!

  Ohrobec - Károv, Ateliér Na Chatě

  Ucelený program třech tvořivých sebepoznávacích setkání

   

  Skrze arteterapeutické a artefiletické techniky se budeme věnovat sebe/poznání. Často se totiž pod nánosy různých očekávání druhých či svých vlastních, výchovy, systému či nároků skrývá naše pravé já. Pokusíme se ho hledat, najít a aktivovat, tedy žít. Budeme postupně během všech tří setkání znovu/objevovat naše tělo, mysl i psychiku, naše já fyzické, psychické i magické (sny, vize, přání).

   

  2. 10., 6. 11., 11. 12. 2021/ 13 - 18 hodin

  Celkem 2100 Kč

 • Mgr. Zuzana Nápravová

  výtvarná pedagožka, arteterapeutka a psychoterapeutka

  Moje cesta k psychoterapii

  Při studiu na Karlově Univerzitě (Výtvarná výchova pro ZUŠ, ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě v Praze) jsem se začala věnovat arteterapii a artefiletice. Již tehdy mne velmi zaujaly účinky výtvarného tvoření na psychický stav člověka a propojení tvořivosti a kreativity se sebepoznáváním. Po studijní stáži ve Finském Rovaniemi na Faculty of Art and Design (Art Education), jsem absolvovala Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii u arteterapeutky a psychoterapeutky PhDr. Mariany Štefančíkové, Ph.D. a psychiatra a terapeuta Mgr. Jana Bažanta.

  Po dokončení vysoké školy jsem začala pracovat v pražské neziskové organizaci Letní dům, jejímiž klienty jsou děti a mladí lidé z dětských domovů. Šest let jsem tak mohla nahlížet do srdcí dětí, které neměly to štěstí vyrůstat ve své původní rodině. Byla jsem ve velké blízkosti jejich mnohdy těžkých a traumatických životních osudů a to můj (do té doby bezstarostný a naivní) pohled na život velmi ovlivnilo a změnilo. V průběhu let, které jsem společně s výjimečným týmem kolegů strávila v Letním domě, jsem si znovu a znovu uvědomovala obrovský přínos arteterapie a důvěrného terapeutického vztahu. Naučila jsem se zde mnohé z toho, co nyní sama využívám ve svých kurzech a dotkla se i terapeutické práce s dětmi. Velmi inspirativní a důležitý byl pro mě také Dvouletý Kurz ve Skupinové arteterapii u Dipl. KT Beate Albrich a především osobitý, kreativní a na proces zaměřený přístup samotné Beate Albrich.

  Měla jsem vizi, že budu pracovat jako psychoterapeutka a arteterapeutka v dětských domovech. To bylo mou motivací pro vstup do Psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciální analýze (SLEA, vzdělávací program odpovídající požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii, akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví). Za vzdělání a hluboký přínos v tomto moudrém a laskavém psychoterapeutickém směru a především lidský i profesionální přístup děkuji PhDr. Daně Krausové a Mudr. Ireně Zvánovcové. V průběhu výcviku jsem porodila dceru a i díky mé nové mateřské roli jsem si uvědomila, že návrat k dětem bez rodinného zázemí již pro mě není z mnoha důvodů možný. Postupně jsem tedy začala pracovat s dospělými klienty a předávala jim to, co jsem se sama v předchozích letech naučila. Na Pedagogické Fakultě Univerzity Karlovy jsem vedla a stále občas lektoruji Kurz Artefiletiky (Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, doplňkové pedagogické vzdělávání) a od roku 2013 připravuji pravidelná skupinová arteterapeutická setkání (viz. Arteterapie). V posledních letech nabízím individuální psychoterapeutické poradenství (soukromá praxe pro klienty od 18 let) a skupinovou arteterapii a artefiletiku. Mou velkou láskou je vedení lekcí jogalates v pražském Studiu Yogata.

   

  Jsem členem České arteterapeutické asociace, členem Společnosti pro Logoterapii a Existenciální analýzu a kandidátním členem České asociace pro psychoterapii.

 • Blog

  duševní zdraví, psychoterapie, arteterapie

  Poku ano, pak doporučuji využít velmi vstřícné nabídky Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od 1. 8....
  Co je artefiletika? Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy,...
  Terapeutický směr, ve kterém pracuji, vychází z EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY A. Längleho a LOGOTERAPIE V...
 • Ceník a podmínky

  Pracuji na přímou platbu, nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Poskytované služby jsou plně hrazeny klienty. Úhrada je možná hotově na místě nebo předem na účet (51-2293390207/0100).

  Individuální poradenství/ osobní nebo online

  50 minut/ 800 Kč

  Domluvený termín setkání je pro obě strany závazný. Zrušení sezení je možné nejpozději do 19 hodin předchozího dne. Pokud klient sezení zruší později, je mu účtován storno poplatek 400 Kč.

   

  Jsem vázána mlčenlivostí o všem, co během rozhovorů proběhne a řídím se etickým kodexem psychoterapeutické profese.

 • Kontakt a objednání

  Nově jsem přesunula svou praxi z Prahy Výtoně do obce Ohrobec - Károv (30 minut MHD či autem z centra Prahy).

  Nyní nabízím individuální konzultaci pouze v obci Ohrobec nebo online.

  Objednat se můžete přes online formulář, emailem nebo telefonicky.

  Na Širokém III, Ohrobec - Károv
  IČO: 88115232
  +420 775 335 708
All Posts
×