• NAJÍT SEBE...

  Nabízím podporu, pochopení a lidský i odborný pohled nezaujatého pozorovatele skrze individuální psychoterapeutické setkání a arteterapii

 • S čím mohu pomoci?

  Stres, deprese, vyčerpání a vyhoření

  Dlouhotrvající smutek, strachy, úzkosti, fobie

  Pocity bezesmyslnosti, prázdnoty, bezmoci

  Pocity méněcennosti a nejistoty, nedostatek sebedůvěry

  Problémy v komunikaci a v blízkých vztazích

  Problémy se sexualitou a přijetím vlastního těla

  Závislosti (internet, nakupování, alkohol...)

  Pocity osamělosti, nepochopení a viny

  Vyrovnávání se s náročnými životními situacemi

  Neadekvátní reakce na každodenní situace

  Příliš velké nároky a očekávání (od sebe i druhých)

  Psychosomatické potíže, opakované nebo chronické nemoci a fyzické bolesti, nespavost

  ...

  Neschopnost žít svůj život podle vlastních hodnot a představ

  Dlouhodobá nespokojenost v životě, nespokojenost se sebou samým

  Nespokojenost v mateřství, otcovství, těžkosti výchovy dětí

  ...

  Sebepoznání a seberozvoj

  Hledání odpovědí na otázky po smysluplném směřováním vlastního života

  Nedostatek vnitřní invence, neschopnost tvořit (kreativně, ale i ve smyslu utváření vlastního života)

  Rozvoj kreativity, tvořivosti a fantazie

 • Individuální psychoterapeutické poradenství

  Ve své soukromé praxi pracuji převážně s lidmi, kteří se ocitli v obtížných životních situacích, dlouhodobě se necítí dobře a touží po úlevě a změně. Pracuji s těmi, kdo nerozumí sami sobě nebo nevědí, jak ven z kruhu, ve kterém se točí.

   

  Vždy respektuji míru otevřenosti a individuální požadavky, se kterými klient na konzultaci přichází a snažím se brát v úvahu jeho jedinečný pohled na život. Společně pak řešíme konkrétní problémové situace a pokud je to třeba, díváme se, kde se v minulosti jeho život zamotal či se pravidelně zamotává - a především, jak ho opět rozmotat a dostat do rovnováhy.

   

  Jsem průvodcem tomu, kdo opakovaně prožívá těžké emoce, kdo trpí složitostmi a potížemi ve vztazích či nedostatkem sebedůvěry. Setkávám se s lidmi, kteří jsou z různých příčin dlouhodobě vyčerpaní a přetížení a celkově jsou se svým životem a jeho směřováním nespokojení. Orientuji se v úzkostech různého druhu, umím rozeznat symptomy deprese a jsem trpělivým průvodcem ve zvládání života s touto obtížnou a náročnou nemocí. Nabízím pomoc tomu, kdo se cítí být dlouhodobě pod tlakem (v mateřství, při studiu, v rodině či zaměstnání), nebo tomu, kdo ztratil smysl života, smysl každodenních povinností a radostí.

   

  Nabízím podporu, pochopení a lidský i odborný pohled nezaujatého pozorovatele.

  Jsem průvodcem, který pomáhá druhému vytvořit si podmínky pro nalezení cesty k sobě samému, ke svému nitru, k vlastní jedinečnosti. Mým velkým přáním je, aby moji klienti měli chuť převzít svůj život do vlastních rukou a nenechali se vláčet okolnostmi života či druhými lidmi - aby pocítili, že jejich život je hodnotný, stejně tak, jako oni sami.

  Hluboce si vážím každého, kdo se rozhodne přijít na konzultaci se snahou začít přetvářet svůj život. Jsem si totiž vědoma toho, že jde mnohdy o nelehké rozhodování. Nicméně věřím, že cesta sebezkušenosti v terapii může být výjimečnou cestou k objevení sebe sama.

  Můj přístup

  Terapeutická setkání jsou verbální, ale ráda (vždy po domluvě s klientem) využívám i metody a techniky arteterapie, řízenou imaginaci, práci s tělem či se sny. Jako podporu v náročných situacích mohu nabídnout relaxační či dechové techniky. Nejdůležitější je však pro mě zakázka a požadavky konkrétního klienta, podle kterých se orientuji a připravuji terapii "na míru".

   

  Můj terapeutický přístup vychází z EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY A. Längleho a LOGOTERAPIE V. E. Frankla. 

  Mými velkými vzory z oboru jsou psychoterapeut a spisovatel Irvin Yalom a psychiatr Radkin Honzák se svým moudrým psychosomatickým pohledem na člověka. Vycházím ale především z vlastního citu, intuice a z vlastních vzletů a pádů, které přirozeně do života každého z nás patří. Velkou lekcí jsou pro mě zkušenosti, které s pokorou sbírám v pravidelném kontaktu s životními příběhy mých klientů.

   

  Co je logoterapie? Logoterapii si mnozí lidé pletou s logopedií, ale nejde o totéž. Logoterapie je humanistický psychoterapeutický směr založený vídeňským neurologem a psychiatrem Viktorem Emanuelem Franklem. Soustřeďuje se na individuální hledání smyslu lidské existence (v každodenním lidském konání stejně jako v utrpení). Pokud smysl v životě jedince chybí, může tato absence vést od životní nespokojenosti a frustraci až k existenciálnímu vakuu, k bezmocnosti, depresi. Logoterapie pomáhá najít východiska z této existenciální frustrace, pomáhá najít smysl lidského života v maličkostech, ze kterých se život skládá, stejně jako v situacích, které nás přesahují.

   

  Co je existenciální analýza? Franklovo pojetí Logoterapie a Existenciální analýzy systematizoval a dále obohatil rakouský lékař, klinický psycholog a psychoterapeut Alfried Längle. Vytvořil z existenciální analýzy samostatný psychoterapeutický směr. Terapeutickým cílem existenciální analýzy je emocionálně volné prožívání a autentické zaujímání postojů: tedy vlastní, vnitřně souhlasné, svobodné a zodpovědné zacházení se životem (se sebou samým a okolním světem).

  První setkání

  Na prvním setkání zjišťuji, co příchozího trápí a co ho na konzultaci přivádí. Někdy bývá těžké cizímu člověku (terapeutovi) popsat, co se děje a s čím vlastně potřebuji pomoct. Citlivě se proto doptávám a hovor postupně směřuji k tomu důležitému pro vzájemné pochopení a porozumění. Pro další spolupráci se klient rozhoduje až po tomto prvním setkání - terapeut totiž musí klientovi takzvaně "sednout". Pokud se klient rozhodne pro pokračování, doporučuji pravidelná setkávání 1x za týden či 1x za 14 dní. Délka terapie je velmi individuální, někdy stačí jedno setkání, někdy více. Z vlastní zkušenosti však doporučuji dlouhodobou psychoterapeutickou podporu, protože pro trvalé pozitivní změny v životě je tato dlouhodobá pravidelnost velmi účinná a především prokázaná.

 • Sebepoznávací tvořivé ateliéry

  skupinová arteterapie & artefiletika

  Výtvarná tvorba je (více či méně) přístupná každému z nás. Odráží se v ní naše já a naše aktuální nastavení. Ráda pohlížím na proces vzniku výtvarného díla i na finální artefakt v symbolické rovině, díky níž je možné sledovat paralely s naším životem. Díky výtvarným aktivitám můžeme nahlížet do světa našich snů, hodnot, postojů a očekávání. 

   

  Tvořením přicházíme do kontaktu sami se sebou, se svým aktuálním vnitřním nastavením. Obnovujeme tolik důležitý vnitřní dialog a napojujeme se na své zdroje, na svůj vnitřní (svobodný) svět plný kreativity a fantazie.

   

  Je mi blízká arteterapie vycházející z fenomenologie, založena na procesu vzniku díla a na zpětném pohledu (reflexi) na tento kreativní proces. Jsem velmi ovlivněna artefiletikou Jana Slavíka, proto upřednostňuji verbální, písemnou či expresivní reflexi díla před jeho analýzou a diagnostikou.

  Často se setkávám s lidmi, kteří mají svou kreativitu potlačenou a zablokovanou ("Neumím malovat, neumím kreslit..."). Snažím se druhé vést k tomu, aby sami pochopili, že výtvarné tvoření může být radostí, odreagováním a smysluplně stráveným časem, aniž by nutně musel vzniknout "hezký" obrázek. Cílem tvořivých setkávání je krom sebepoznání i prolomení tohoto bloku a postupný návrat k vlastní kreativitě. Skupinová tvořivá setkávání jsou určena všem, kdo rádi tvoří (nebo vždy chtěli tvořit, ale nevědí, jak začít) a chtějí poznat sami sebe. Věřím, že i "pouhé" výtvarné tvoření (kreslení, malování, modelování apod.) je často lékem k mnoha životním neduhům či k obnovení životní radosti.

  Zastavit se, věnovat čas sobě a tvořit...

  Co je artefiletika? Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury (z výtvarného umění) nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních).

  Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu studentů, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných ve skupině.

   

  Co je arteterapie? Léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Jde o tvořivou činnost s výtvarným materiálem. Je možné také rozlišovat arteterapii (léčbu) od artefiletiky (vzdělávání a výchova prostřednictvím výtvarných prvků).​

 • Aktuální nabídka sebepoznávacích Ateliérů

  Termíny a nabídka pro rok 2021

  ARTETERAPIE v Ateliéru Na Chatě

  Ohrobec - Károv

  Pravidelná tvořivá sebepoznávací setkávání pro ženy. Pro skupinu max. 9 účastnic.

   

  13 - 18 hodin/ 700 Kč

   

  Sobota 29. 5. 2021

  Individuální ARTETERAPIE

  Ohrobec - Károv

  Individuální arteterapii nabízím pro dospělé klienty od 18 let. Ideální je setkávat se 1x za týden či 1x za 14 dní. Cena a podmínky jsou stejné jako u psychoterapetického poradenství. (viz poradenství). Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se na mne obrátit.

 • Mgr. Zuzana Nápravová

  výtvarná pedagožka, arteterapeutka a psychoterapeutka

  Moje cesta k psychoterapii

  Při studiu na Karlově Univerzitě (Výtvarná výchova pro ZUŠ, ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě v Praze) jsem se začala věnovat arteterapii a artefiletice. Již tehdy mne velmi zaujaly účinky výtvarného tvoření na psychický stav člověka a propojení tvořivosti a kreativity se sebepoznáváním. Po studijní stáži ve Finském Rovaniemi na Faculty of Art and Design (Art Education), jsem absolvovala Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii u arteterapeutky a psychoterapeutky PhDr. Mariany Štefančíkové, Ph.D. a psychiatra a terapeuta Mgr. Jana Bažanta.

  Po dokončení vysoké školy jsem začala pracovat v pražské neziskové organizaci Letní dům, jejímiž klienty jsou děti a mladí lidé z dětských domovů. Šest let jsem tak mohla nahlížet do srdcí dětí, které neměly to štěstí vyrůstat ve své původní rodině. Byla jsem ve velké blízkosti jejich mnohdy těžkých a traumatických životních osudů a to můj (do té doby bezstarostný a naivní) pohled na život velmi ovlivnilo a změnilo. V průběhu let, které jsem společně s výjimečným týmem kolegů strávila v Letním domě, jsem si znovu a znovu uvědomovala obrovský přínos arteterapie a důvěrného terapeutického vztahu. Naučila jsem se zde mnohé z toho, co nyní sama využívám ve svých kurzech a dotkla se i terapeutické práce s dětmi. Velmi inspirativní a důležitý byl pro mě také Dvouletý Kurz ve Skupinové arteterapii u Dipl. KT Beate Albrich a především osobitý, kreativní a na proces zaměřený přístup samotné Beate Albrich.

  Měla jsem vizi, že budu pracovat jako psychoterapeutka a arteterapeutka v dětských domovech. To bylo mou motivací pro vstup do Psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciální analýze (SLEA, vzdělávací program odpovídající požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii, akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví). Za vzdělání a hluboký přínos v tomto moudrém a laskavém psychoterapeutickém směru a především lidský i profesionální přístup děkuji PhDr. Daně Krausové a Mudr. Ireně Zvánovcové. V průběhu výcviku jsem porodila dceru a i díky mé nové mateřské roli jsem si uvědomila, že návrat k dětem bez rodinného zázemí již pro mě není z mnoha důvodů možný. Postupně jsem tedy začala pracovat s dospělými klienty a předávala jim to, co jsem se sama v předchozích letech naučila. Na Pedagogické Fakultě Univerzity Karlovy jsem vedla a stále občas lektoruji Kurz Artefiletiky (Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, doplňkové pedagogické vzdělávání) a od roku 2013 připravuji pravidelná skupinová arteterapeutická setkání (viz. Arteterapie).

  V posledních letech nabízím individuální psychoterapeutické poradenství (soukromá praxe pro klienty od 18 let) a skupinovou arteterapii a artefiletiku. Mou velkou láskou je vedení lekcí jogalates v pražském Studiu Yogata.

   

  Jsem členem České arteterapeutické asociace, členem Společnosti pro Logoterapii a Existenciální analýzu a kandidátním členem České asociace pro psychoterapii.

 • Ceník a podmínky

  Pracuji na přímou platbu, nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Poskytované služby jsou plně hrazeny klienty. Úhrada je možná hotově na místě nebo předem na účet (51-2293390207/0100).

  Individuální poradenství/ osobní nebo online

  50 minut/ 800 Kč

  Domluvený termín setkání je pro obě strany závazný. Zrušení sezení je možné nejpozději do 19 hodin předchozího dne. Pokud klient sezení zruší později, je mu účtován storno poplatek 400 Kč.

   

  Jsem vázána mlčenlivostí o všem, co během rozhovorů proběhne a řídím se etickým kodexem psychoterapeutické profese.

 • Kontakt a objednání

  Nově jsem přesunula svou praxi z Prahy Výtoně do obce Ohrobec - Károv (30 minut MHD či autem z centra Prahy).

  Nyní nabízím individuální konzultaci pouze v obci Ohrobec nebo online.

  Objednat se můžete kdykoliv přes online formulář, emailem nebo telefonicky.

  Na Širokém III, Ohrobec - Károv
  IČO: 88115232
  +420 775 335 708