Return to site

Co je arteterapie a artefiletika?

Léčba nebo vzdělávání?

Co je artefiletika? Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury (z výtvarného umění) nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). 

Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu studentů, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných ve skupině.

Co je arteterapie? Léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Jde o tvořivou činnost s výtvarným materiálem. Je možné také rozlišovat arteterapii (léčbu) od artefiletiky (vzdělávání a výchova prostřednictvím výtvarných prvků).​

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly