Zpět na stránku

Můj psychoterapeutický přístup

Existenciální analýza a logoterapie ve zkratce

Terapeutický směr, ve kterém pracuji, vychází z EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY A. Längleho a LOGOTERAPIE V. E. Frankla. 

Mými velkými vzory z oboru jsou psychoterapeut a spisovatel Irvin Yalom a psychiatr Radkin Honzák se svým moudrým psychosomatickým pohledem na člověka. Vycházím ale především z vlastního citu, intuice a z vlastních vzletů a pádů, které přirozeně do života každého z nás patří. Velkou lekcí jsou pro mě zkušenosti, které s pokorou sbírám v pravidelném kontaktu s životními příběhy mých klientů. 

Co je logoterapie? Logoterapii si mnozí lidé pletou s logopedií, ale nejde o totéž. Logoterapie je humanistický psychoterapeutický směr založený vídeňským neurologem a psychiatrem Viktorem Emanuelem Franklem. Soustřeďuje se na individuální hledání smyslu lidské existence (v každodenním lidském konání stejně jako v utrpení). Pokud smysl v životě jedince chybí, může tato absence vést od životní nespokojenosti a frustraci až k existenciálnímu vakuu, k bezmocnosti, depresi. Logoterapie pomáhá najít východiska z této existenciální frustrace, pomáhá najít smysl lidského života v maličkostech, ze kterých se život skládá, stejně jako v situacích, které nás přesahují. 

Co je existenciální analýza? Franklovo pojetí Logoterapie a Existenciální analýzy systematizoval a dále obohatil rakouský lékař, klinický psycholog a psychoterapeut Alfried Längle. Vytvořil z existenciální analýzy samostatný psychoterapeutický směr. Terapeutickým cílem existenciální analýzy je emocionálně volné prožívání a autentické zaujímání postojů: tedy vlastní, vnitřně souhlasné, svobodné a zodpovědné zacházení se životem (se sebou samým a okolním světem).

Existenciálně analytická psychoterapie je pro mě velmi laskavým nástrojem pro práci s lidmi. Byť se teorie může zdát složitá, dialog v terapii je laskavým a především lidským doptáváním se plný zájmu a péče o druhého na jehož základě se klient uzdravuje a stává sám sebou.

Velmi kvalitní a pečlivě vystavěný pětiletý výcvik v Logoterapii a Existenciální analýze garantovaný pro práci ve zdravotnictví v České republice nabízí Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (www.slea.cz).

Všechny příspěvky
×

Téměř hotovo...

Právě jsme vám poslali e-mail. Prosím, klikněte na odkaz v e-mailu a potvrďte odběr!

OKPředplatné powered by Strikingly